Dievo meilė pažadina mūsų meilę. Mes atsiliepiame savo gyvenimo būdu, kuris palaiko tokią meilę. Dievo meilė mumyse pažadina meilę žmogui, meilė tampa skleidžiama. Meilė žmogui – tai dalinimasis šia Dievo dovana. Dievo meilė pakeičia žmogų. Tampame kitokie. Keičiasi mūsų norai, gyvenimo supratimas, požiūris į žmogų ir visus kitus žemiškus dalykus. Tai Dievo veikimas per Šventąją Dvasią. (Iš šv. Jadvygos Karalienės seserų rekolekcijų pagal Mykolo Giedraičio gyvenimo liudijimą: „Apreikšti meilę, ištikimai nešant kryžių“. Seserys ant savo abito nešioja išsiuvinėtą raudonos spalvos širdį su kryžiumi).

     Deja, tenka viešai kalbėti apie šią blogybę, panašiai kaip ir apie patyčias, kurios Lietuvoje gan plačiai paplitusios ir, deja, klesti įvairiose pasaulietinėse bendruomenėse, ne paslaptis, ir mūsų mokslo, ugdymo ar net valdžios institucijose. Kaip jis veikia?

     Kiekvienas ateitininkas, duodamas įžodį, pasižada uoliai eiti ateitininko pareigas. Ši medžiaga pristato, kokios tos pareigos yra. Siūloma išanalizuoti šį dokumentą kuopoje ir skirti tam užtektinai laiko – suorganizuoti susirinkimų ciklą (paskirti bent 3 susirinkimus), kad kiekvienas ateitininkas ir besiruošiantis tapti ateitininku kuopos narys žinotų, kokias pareigas prisiima, duodamas įžodį. Siūloma pasidalinti, kaip kiekvienam sekasi pareigas vykdyti.

Visa atnaujinti Kristuje!

Savo veikla
sekime
Kristaus
žvaigždę...

Sveikinam Tave, o Motina Marija

Bažnyčioje vienybė yra
svarbesnė, nei įvairovė.

Popiežius Pranciškus, 2019 01 01

Monsinjoras Alfonsas Svarinskas

Akademikas Zigmas Zinkevičius

Dievo Motina – Tautų ir valstybių globėja

Dabar naršo

Svetainėje lankosi 50 svečių ir nėra prisijungusių narių

Nacionalinis Gailestingumo kongresas Vilniuje

Teofiliaus Matulionio paskelbimo palaimintuoju beatifikacijos iškilmės Vilniuje

Vilniaus Kalvarijų vadovėlis iš Gervėčių

Lietuvos paaukojimas Nekaltajai Švč. Mergelės Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai Trakuose