Kiekvienas ateitininkas, duodamas įžodį, pasižada uoliai eiti ateitininko pareigas. Ši medžiaga pristato, kokios tos pareigos yra. Siūloma išanalizuoti šį dokumentą kuopoje ir skirti tam užtektinai laiko – suorganizuoti susirinkimų ciklą (paskirti bent 3 susirinkimus), kad kiekvienas ateitininkas ir besiruošiantis tapti ateitininku kuopos narys žinotų, kokias pareigas prisiima, duodamas įžodį. Siūloma pasidalinti, kaip kiekvienam sekasi pareigas vykdyti.

Minimalūs reikalavimai, kuriuos reikia išpildyti norint būti tikru jaunuoju ar vyresniuoju moksleiviu ateitininku:

     Būnant jaunuoju/vyresniuoju moksleiviu ateitininku svarbu gyventi ir veikti remiantis ateitininkiškais principais ir iš jų kylančiomis jaunojo/ vyresniojo moksleivio ateitininko veiklos gairėmis bei pareigomis:

 1. RELIGINĖS ateitininko pareigos:
 1. protu pažinti krikščioniškąsias tiesas, liturgijos tvarką ir prasmę;
 2. gyventi aktyvų sakramentinį ir maldos gyvenimą, praktikuoti 4 pagrindines ir 3 dieviškas dorybes;
 3. savo tikėjimą liudyti maldoje, kūryboje ir darbe žodžiu, raštu bei pavyzdžiu;
 4. esant reikalui viešumoje narsiai ginti Bažnyčią ir katalikų tikėjimą;
 5. padėti kitiems surasti ir pamilti tikėjimo šviesą.

 

 1. TAUTINĖS ateitininko pareigos:
 1. išlikti ištikimu savo tautai bei jos tradicijoms ir rūpintis savo kalbos grožiu;
 2. pažinti savo tautos istoriją;
 3. kovoti už savo tautos teises, nepriklausomybę ir laisvę;
 4. dirbti ir stengtis būti naudingu savo tautai;
 5. ugdyti ir palaikyti meilę Tėvynei.

 

 1. Ateitininko pareigos KULTŪRINĖJE ir INTELEKTUALINĖJE veikloje:
 1. lavinti protą, siekiant išsilavinimo bei savišvietos;
 2. gerai mokytis, nenusirašinėti;
 3. ugdyti būdą ir valią, įgyti gerų įpročių ir atsikratyti blogųjų. Siekti, kad elgesys atitiktų ateitininko pažiūras;
 4. išlaikyti jautrią sąžinę ir gilinti atsakomybės jausmą už savo žodžius ir veiksmus;
 5. kilninti širdį, išlaikant ją pilną entuziazmo, paslaugumo, pasiaukojimo tam kas šventa, tikra, gera ir gražu;
 6. kelti kultūrinį lygį visuomenėje, vertinti kultūrą pagal krikščioniškas pažiūras;
 7. gilinti savo pasaulėžiūrą skaitant krikščioniškas nuostatas atitinkančią literatūrą;
 8. susipažinti su ateitininkijos istorija;
 9. išbandyti jėgas kokioje nors kūrybos srityje.

 

 1. VISUOMENINĖS ateitininko pareigos:
 1. rūpintis viešuoju padorumu, garbingumu, atsakingumu;
 2. stebėti ir vertinti savo aplinkoje vykstančius dalykus pagal religinius ir dorinius principus;
 3. veikti savo aplinkoje (klasėje, šeimoje..) ir imtis viešos atsakomybės su meile bei pasišventimu;
 4. rūpintis visuomeniniu atgimimu, atnaujinimu, santykių nuskaidrinimu;
 5. ieškoti ne asmeninės garbės ar atlygio, o nuoširdžiai stengtis dėl kitų gerovės.

 

 1. Ateitininko pareigos ŠEIMOJE:
 1. būti geru vaiku šeimoje;
 2. ugdyti savyje skaistumą, santūrumą, norą aukotis, darbštumą ir taupumą;
 3. rūpestingai ruoštis sukurti savo šeimą ir domėtis krikščioniškos šeimos modeliu;
 4. savo aplinkoje ginti krikščioniškąjį šeimos modelį prieš tuos, kurie jį puola.

 

 1. KITOS ateitininko pareigos:
 1. prisijungti prie mokykloje ar mieste veikiančios kuopos;
 2. prisiimti konkrečią tarnystę kuopoje ir pareigingai ją vykdyti;
 3. dalyvauti kuopos, kuriai priklauso, renginiuose ir padėti juos organizuoti;
 4. per metus sudalyvauti bent viename ateitininkų organizuojamame renginyje (JAS stovykla, MAS akademijos, ateitininkų savaitgaliai);
 5. mokėti MAS nario mokestį (12 Lt per metus) (JAS mokesčio neturi).

 

Minimalūs reikalavimai kuopos veiklai (ką turi nuveikti kuopa, jei nori būti tikru ateitininkų organizacijos vienetu):

 1. sudaryti sąlygas kuopos nariams įvykdyti jiems keliamus uždavinius ir pasiryžimus (gilinti tikėjimą ir pasaulėžiūrą, stiprinti dorybes, lavinti kūrybinius sugebėjimus);
 2. turėti aiškią atsakingų pareigų vienete struktūrą (kuopos aktyvą) bei sudaryti sąlygas kiekvienam vieneto nariui turėti kokią nors visiems reikalingą tarnystę;
 3. vienetas turi būti matomas ir dalyvaujantis viešajame savo mokyklos gyvenime, organizuotai dalyvaujantis renginiuose;
 4. per metus savo mokykloje įgyvendinti bent vieną projektą (akciją) skirtą krikščionybės sklaidai ir/ar ateitininkų pristatymui.
 5. pritraukti naujų narių, kad esamų narių skaičius didėtų.

Vilniaus Maironio progimnazijos ateitininkų kuopelės globėjas pedagogas Petras Šidagis, el.p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.